Sunday, 19 February 2012

Rebut 5 perkara sebelum sampai 5 perkara

"Hendaklah kamu merebut (peluang) keuntungan (keemasan) daripada lima perkara (peluang) sebelum kedatangan lima perkara iaitu:

1) Keuntungan semasa hidup engkau sebelum tiba kematian engkau.

2) Keuntungan semasa sihat engkau sebelum tiba kesakitan engkau.

3) Keuntungan di kala kelapangan engkau sebelum datang kesibukan engkau.

4) Keuntungan semasa muda engkau sebelum datang masa tua engkau.

5) Keuntungan semasa kaya engkau sebelum tiba masa kepapaan engkau." (Riwayat Bahaqi dan Al-Hakim)

0 comments:

Post a Comment